TW

電子鐘 | 數碼電子禮品

電子鐘:與傳統的機械鐘相比,它具有走時準確、顯示直觀、無機械傳動裝置等優點,因而得到廣泛應用;IGP 為您精選高品質數碼用品,讓您送禮十分體面。
智能聲控電子小鬧鐘EC-048
智能聲控電子小鬧鐘
智能聲控電子小鬧鐘
EC-048
EC-048
智能聲控電子小鬧鐘
4.9 130
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
裝飾時鐘EL-600
裝飾時鐘
裝飾時鐘
EL-600
EL-600
裝飾時鐘
4.9 214
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
裝飾時鐘EL-598
裝飾時鐘
裝飾時鐘
EL-598
EL-598
裝飾時鐘
4.9 417
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
裝飾掛鐘EL-597
裝飾掛鐘
裝飾掛鐘
EL-597
EL-597
裝飾掛鐘
4.9 218
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
天氣預報時鐘EL-584
天氣預報時鐘
天氣預報時鐘
EL-584
EL-584
天氣預報時鐘
4.9 396
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
天氣時鐘EL-583
天氣時鐘
天氣時鐘
EL-583
EL-583
天氣時鐘
4.9 208
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
天氣預報投影鐘EL-582
天氣預報投影鐘
天氣預報投影鐘
EL-582
EL-582
天氣預報投影鐘
4.9 369
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
時鐘EL-439
時鐘
時鐘
EL-439
EL-439
時鐘
4.9 500
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
儲物小時鐘EL-438
儲物小時鐘
儲物小時鐘
EL-438
EL-438
儲物小時鐘
4.9 261
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-630
USB集線器
USB集線器
EL-630
EL-630
USB集線器
4.9 370
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
幻彩鐘USB集線器EL-627
幻彩鐘USB集線器
幻彩鐘USB集線器
EL-627
EL-627
幻彩鐘USB集線器
4.9 339
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子投影時鐘電筒燈EL-157
電子投影時鐘電筒燈
電子投影時鐘電筒燈
EL-157
EL-157
電子投影時鐘電筒燈
4.9 301
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
萬年曆彩鐘筆筒EL-103
萬年曆彩鐘筆筒
萬年曆彩鐘筆筒
EL-103
EL-103
萬年曆彩鐘筆筒
4.9 448
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
數碼萬年曆(反屏)EL-102
數碼萬年曆(反屏)
數碼萬年曆(反屏)
EL-102
EL-102
數碼萬年曆(反屏)
4.9 36
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
錄音萬年曆EL-092
錄音萬年曆
錄音萬年曆
EL-092
EL-092
錄音萬年曆
4.9 451
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
七色背光時計EL-082
七色背光時計
七色背光時計
EL-082
EL-082
七色背光時計
4.9 118
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
反斗鐘EL-075
反斗鐘
反斗鐘
EL-075
EL-075
反斗鐘
4.9 85
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
時計萬年曆EL-074
時計萬年曆
時計萬年曆
EL-074
EL-074
時計萬年曆
4.9 374
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子鐘EL-071
電子鐘
電子鐘
EL-071
EL-071
電子鐘
4.9 234
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子鐘EL-067
電子鐘
電子鐘
EL-067
EL-067
電子鐘
4.9 216
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子鐘EL-062
電子鐘
電子鐘
EL-062
EL-062
電子鐘
4.9 209
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子鐘EL-061
電子鐘
電子鐘
EL-061
EL-061
電子鐘
4.9 20
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子鐘EL-060
電子鐘
電子鐘
EL-060
EL-060
電子鐘
4.9 191
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子鐘EL-059
電子鐘
電子鐘
EL-059
EL-059
電子鐘
4.9 490
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子鐘EL-058
電子鐘
電子鐘
EL-058
EL-058
電子鐘
4.9 163
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子鐘EL-055
電子鐘
電子鐘
EL-055
EL-055
電子鐘
4.9 330
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
復古鐘收音機(大)EL-028
復古鐘收音機(大)
復古鐘收音機(大)
EL-028
EL-028
復古鐘收音機(大)
4.9 206
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
復古鐘收音機EL-027
復古鐘收音機
復古鐘收音機
EL-027
EL-027
復古鐘收音機
4.9 221
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
扭計骰鐘EL-005
扭計骰鐘
扭計骰鐘
EL-005
EL-005
扭計骰鐘
4.9 471
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
地址:
台北市信義區基隆路一段127號6樓

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM Redbox
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close