TW

軟尺|直尺 | 文具禮品

軟尺和直尺:廣泛應用於數學、測量、工程等學科,而直尺作為一種常見的文具,幾乎是每個學生必不可少的工具,尤其適合作為學校、考試、學生活動用的禮贈品;文具具有廣泛性和實用性的優勢,作為禮品贈品,尤其受商務企業、學校機構的歡迎。
白色逗號拉尺筆SR-054
白色逗號拉尺筆
白色逗號拉尺筆
SR-054
SR-054
白色逗號拉尺筆
4.9 258
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
方形多功能拉尺SR-053
方形多功能拉尺
方形多功能拉尺
SR-053
SR-053
方形多功能拉尺
4.9 150
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木盒文具套裝PE-040
木盒文具套裝
木盒文具套裝
PE-040
PE-040
木盒文具套裝
4.9 33
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
帶燈反光貨車拉尺SR-052
帶燈反光貨車拉尺
帶燈反光貨車拉尺
SR-052
SR-052
帶燈反光貨車拉尺
4.9 218
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
開瓶器拉尺SR-051
開瓶器拉尺
開瓶器拉尺
SR-051
SR-051
開瓶器拉尺
4.9 433
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能開信刀捲尺SR-050
多功能開信刀捲尺
多功能開信刀捲尺
SR-050
SR-050
多功能開信刀捲尺
4.9 185
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
登山扣開瓶器鋼尺SR-049
登山扣開瓶器鋼尺
登山扣開瓶器鋼尺
SR-049
SR-049
登山扣開瓶器鋼尺
4.9 265
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能小房子鋼尺SR-048
多功能小房子鋼尺
多功能小房子鋼尺
SR-048
SR-048
多功能小房子鋼尺
4.9 231
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
帶筆水平鋼拉尺SR-047
帶筆水平鋼拉尺
帶筆水平鋼拉尺
SR-047
SR-047
帶筆水平鋼拉尺
4.9 26
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
圓形登山扣拉尺SR-046
圓形登山扣拉尺
圓形登山扣拉尺
SR-046
SR-046
圓形登山扣拉尺
4.9 251
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
圓拉尺SR-045
圓拉尺
圓拉尺
SR-045
SR-045
圓拉尺
4.9 462
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
登山扣鋼尺SR-044
登山扣鋼尺
登山扣鋼尺
SR-044
SR-044
登山扣鋼尺
4.9 106
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
方形伸縮證件扣SR-043
方形伸縮證件扣
方形伸縮證件扣
SR-043
SR-043
方形伸縮證件扣
4.9 145
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
瓶蓋證件扣SR-042
瓶蓋證件扣
瓶蓋證件扣
SR-042
SR-042
瓶蓋證件扣
4.9 450
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
圓形伸縮證件扣SR-041
圓形伸縮證件扣
圓形伸縮證件扣
SR-041
SR-041
圓形伸縮證件扣
4.9 172
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
橢圓伸縮證件扣SR-040
橢圓伸縮證件扣
橢圓伸縮證件扣
SR-040
SR-040
橢圓伸縮證件扣
4.9 176
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
圓形伸縮證件扣SR-039
圓形伸縮證件扣
圓形伸縮證件扣
SR-039
SR-039
圓形伸縮證件扣
4.9 371
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
衣服型軟尺SR-037
衣服型軟尺
衣服型軟尺
SR-037
SR-037
衣服型軟尺
4.9 370
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
軟尺SR-034
軟尺
軟尺
SR-034
SR-034
軟尺
4.9 274
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
軟尺SR-036
軟尺
軟尺
SR-036
SR-036
軟尺
4.9 211
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
軟尺SR-032
軟尺
軟尺
SR-032
SR-032
軟尺
4.9 40
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
軟尺SR-031
軟尺
軟尺
SR-031
SR-031
軟尺
4.9 459
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
蘋果軟尺SR-026
蘋果軟尺
蘋果軟尺
SR-026
SR-026
蘋果軟尺
4.9 226
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
軟尺SR-030
軟尺
軟尺
SR-030
SR-030
軟尺
4.9 476
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
手指鋼尺SR-025
手指鋼尺
手指鋼尺
SR-025
SR-025
手指鋼尺
4.9 377
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
方形軟尺SR-024
方形軟尺
方形軟尺
SR-024
SR-024
方形軟尺
4.9 101
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
心形軟尺SR-023
心形軟尺
心形軟尺
SR-023
SR-023
心形軟尺
4.9 251
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
葵花鋼尺SR-022
葵花鋼尺
葵花鋼尺
SR-022
SR-022
葵花鋼尺
4.9 110
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
星形軟尺SR-021
星形軟尺
星形軟尺
SR-021
SR-021
星形軟尺
4.9 437
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
蘋果軟尺SR-019
蘋果軟尺
蘋果軟尺
SR-019
SR-019
蘋果軟尺
4.9 149
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
軟尺SR-018
軟尺
軟尺
SR-018
SR-018
軟尺
4.9 200
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
花朵軟尺SR-017
花朵軟尺
花朵軟尺
SR-017
SR-017
花朵軟尺
4.9 195
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
健康拉尺SR-014
健康拉尺
健康拉尺
SR-014
SR-014
健康拉尺
4.9 290
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
按摩健康拉尺SR-013
按摩健康拉尺
按摩健康拉尺
SR-013
SR-013
按摩健康拉尺
4.9 224
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
心形健康拉尺SR-012
心形健康拉尺
心形健康拉尺
SR-012
SR-012
心形健康拉尺
4.9 404
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
胃形健康拉尺SR-010
胃形健康拉尺
胃形健康拉尺
SR-010
SR-010
胃形健康拉尺
4.9 223
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
三角健康拉尺SR-009
三角健康拉尺
三角健康拉尺
SR-009
SR-009
三角健康拉尺
4.9 400
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
圓形健康拉尺SR-008
圓形健康拉尺
圓形健康拉尺
SR-008
SR-008
圓形健康拉尺
4.9 168
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
帶便簽書籤MM-103
帶便簽書籤
帶便簽書籤
MM-103
MM-103
帶便簽書籤
4.9 445
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
拼圖直尺ST-139
拼圖直尺
拼圖直尺
ST-139
ST-139
拼圖直尺
4.9 417
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
放大鏡直尺ST-138
放大鏡直尺
放大鏡直尺
ST-138
ST-138
放大鏡直尺
4.9 409
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
放大鏡直尺書籤PD-032
放大鏡直尺書籤
放大鏡直尺書籤
PD-032
PD-032
放大鏡直尺書籤
4.9 407
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
BMI軟尺SR-007
BMI軟尺
BMI軟尺
SR-007
SR-007
BMI軟尺
4.9 22
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
拉尺SR-006
拉尺
拉尺
SR-006
SR-006
拉尺
4.9 53
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木尺ST-135
木尺
木尺
ST-135
ST-135
木尺
4.9 356
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
PVC軟膠尺ST-115
PVC軟膠尺
PVC軟膠尺
ST-115
ST-115
PVC軟膠尺
4.9 184
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
皮製拉尺LT-017
皮製拉尺
皮製拉尺
LT-017
LT-017
皮製拉尺
4.9 220
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
皮製拉尺LT-018
皮製拉尺
皮製拉尺
LT-018
LT-018
皮製拉尺
4.9 226
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
PS硬身尺ST-107
PS硬身尺
PS硬身尺
ST-107
ST-107
PS硬身尺
4.9 54
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
膠軟身尺子ST-106
膠軟身尺子
膠軟身尺子
ST-106
ST-106
膠軟身尺子
4.9 484
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
拍板型軟尺SR-003
拍板型軟尺
拍板型軟尺
SR-003
SR-003
拍板型軟尺
4.9 428
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
屋形軟尺SR-002
屋形軟尺
屋形軟尺
SR-002
SR-002
屋形軟尺
4.9 84
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
拉尺SR-001
拉尺
拉尺
SR-001
SR-001
拉尺
4.9 442
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
地址:
台北市信義區基隆路一段127號6樓

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM Redbox
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close