TW

讀卡器|集線器 | 數碼電子禮品

讀卡器和集線器:讀卡器通常是用USB來連接,可以訪問多種格式的存儲卡,例如CompactFlash和Secure Digital;存儲卡配合讀卡器,可以當成一般的閃存盤來使用;IGP 為您精選高品質數碼用品,讓您送禮十分體面。
USB集線器EC-011
USB集線器
USB集線器
EC-011
EC-011
USB集線器
4.9 463
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
飛機HubEL-868
飛機Hub
飛機Hub
EL-868
EL-868
飛機Hub
4.9 307
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超薄鏡面集線器EL-814
超薄鏡面集線器
超薄鏡面集線器
EL-814
EL-814
超薄鏡面集線器
4.9 280
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
方形4口集線器EL-813
方形4口集線器
方形4口集線器
EL-813
EL-813
方形4口集線器
4.9 33
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-762
USB集線器
USB集線器
EL-762
EL-762
USB集線器
4.9 235
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-761
USB集線器
USB集線器
EL-761
EL-761
USB集線器
4.9 44
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-760
USB集線器
USB集線器
EL-760
EL-760
USB集線器
4.9 363
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-937
讀卡器
讀卡器
EL-937
EL-937
讀卡器
4.9 138
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
動物集線器EL-271
動物集線器
動物集線器
EL-271
EL-271
動物集線器
4.9 423
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
豆子集線器EL-270
豆子集線器
豆子集線器
EL-270
EL-270
豆子集線器
4.9 288
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
腳掌集線器EL-269
腳掌集線器
腳掌集線器
EL-269
EL-269
腳掌集線器
4.9 181
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
飛機集線器EL-268
飛機集線器
飛機集線器
EL-268
EL-268
飛機集線器
4.9 406
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
動物集線器EL-267
動物集線器
動物集線器
EL-267
EL-267
動物集線器
4.9 190
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
衣服集線器EL-266
衣服集線器
衣服集線器
EL-266
EL-266
衣服集線器
4.9 219
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
花形集線器EL-265
花形集線器
花形集線器
EL-265
EL-265
花形集線器
4.9 310
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
三角集線器EL-259
三角集線器
三角集線器
EL-259
EL-259
三角集線器
4.9 199
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
放大鏡集線器EL-258
放大鏡集線器
放大鏡集線器
EL-258
EL-258
放大鏡集線器
4.9 331
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
骨頭集線器EL-257
骨頭集線器
骨頭集線器
EL-257
EL-257
骨頭集線器
4.9 99
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
茄子USB集線器EL-697
茄子USB集線器
茄子USB集線器
EL-697
EL-697
茄子USB集線器
4.9 66
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
大象USB集線器EL-696
大象USB集線器
大象USB集線器
EL-696
EL-696
大象USB集線器
4.9 93
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-742
USB集線器
USB集線器
EL-742
EL-742
USB集線器
4.9 39
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-659
讀卡器
讀卡器
EL-659
EL-659
讀卡器
4.9 303
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-658
讀卡器
讀卡器
EL-658
EL-658
讀卡器
4.9 454
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-657
讀卡器
讀卡器
EL-657
EL-657
讀卡器
4.9 325
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-656
讀卡器
讀卡器
EL-656
EL-656
讀卡器
4.9 78
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-655
讀卡器
讀卡器
EL-655
EL-655
讀卡器
4.9 243
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-654
讀卡器
讀卡器
EL-654
EL-654
讀卡器
4.9 334
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-653
讀卡器
讀卡器
EL-653
EL-653
讀卡器
4.9 135
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-652
讀卡器
讀卡器
EL-652
EL-652
讀卡器
4.9 74
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-651
讀卡器
讀卡器
EL-651
EL-651
讀卡器
4.9 259
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-648
USB集線器
USB集線器
EL-648
EL-648
USB集線器
4.9 476
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
集線手機座EL-647
集線手機座
集線手機座
EL-647
EL-647
集線手機座
4.9 36
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-646
讀卡器
讀卡器
EL-646
EL-646
讀卡器
4.9 66
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
集線器EL-645
集線器
集線器
EL-645
EL-645
集線器
4.9 255
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
花形集線器EL-643
花形集線器
花形集線器
EL-643
EL-643
花形集線器
4.9 59
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
石磨形集線器EL-642
石磨形集線器
石磨形集線器
EL-642
EL-642
石磨形集線器
4.9 291
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
方粒讀卡器EL-641
方粒讀卡器
方粒讀卡器
EL-641
EL-641
方粒讀卡器
4.9 290
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-636
USB集線器
USB集線器
EL-636
EL-636
USB集線器
4.9 413
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-634
USB集線器
USB集線器
EL-634
EL-634
USB集線器
4.9 419
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器 EL-633
USB集線器
USB集線器
EL-633
EL-633
USB集線器
4.9 212
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-630
USB集線器
USB集線器
EL-630
EL-630
USB集線器
4.9 200
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-629
USB集線器
USB集線器
EL-629
EL-629
USB集線器
4.9 100
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
幻彩鐘USB集線器EL-627
幻彩鐘USB集線器
幻彩鐘USB集線器
EL-627
EL-627
幻彩鐘USB集線器
4.9 118
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-628
USB集線器
USB集線器
EL-628
EL-628
USB集線器
4.9 380
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
飛機USB集線器EL-625
飛機USB集線器
飛機USB集線器
EL-625
EL-625
飛機USB集線器
4.9 310
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
上班族USB集線器EL-624
上班族USB集線器
上班族USB集線器
EL-624
EL-624
上班族USB集線器
4.9 418
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器 EL-623
USB集線器
USB集線器
EL-623
EL-623
USB集線器
4.9 79
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
十字USB集線器EL-622
十字USB集線器
十字USB集線器
EL-622
EL-622
十字USB集線器
4.9 140
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-621
USB集線器
USB集線器
EL-621
EL-621
USB集線器
4.9 17
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
手機座連集線器EL-619
手機座連集線器
手機座連集線器
EL-619
EL-619
手機座連集線器
4.9 136
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
汽車型讀卡器EL-618
汽車型讀卡器
汽車型讀卡器
EL-618
EL-618
汽車型讀卡器
4.9 223
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB 集線器EL-609
USB 集線器
USB 集線器
EL-609
EL-609
USB 集線器
4.9 46
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB 集線器EL-608
USB 集線器
USB 集線器
EL-608
EL-608
USB 集線器
4.9 429
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
人形USB 集線器EL-606
人形USB 集線器
人形USB 集線器
EL-606
EL-606
人形USB 集線器
4.9 177
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-605
讀卡器
讀卡器
EL-605
EL-605
讀卡器
4.9 362
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-604
讀卡器
讀卡器
EL-604
EL-604
讀卡器
4.9 498
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-603
讀卡器
讀卡器
EL-603
EL-603
讀卡器
4.9 410
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-602
讀卡器
讀卡器
EL-602
EL-602
讀卡器
4.9 196
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-601
讀卡器
讀卡器
EL-601
EL-601
讀卡器
4.9 132
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
電話:
0800-28-1234
地址:
台北市信義區基隆路一段127號6樓

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM GTSONIC
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close