TW
分類
分類

讀卡器|集線器 | 數碼電子禮品

讀卡器和集線器:讀卡器通常是用USB來連接,可以訪問多種格式的存儲卡,例如CompactFlash和Secure Digital;存儲卡配合讀卡器,可以當成一般的閃存盤來使用;IGP 為您精選高品質數碼用品,讓您送禮十分體面。
USB集線器EC-011
USB集線器
USB集線器EC-011
印刷:雷射
USB集線器
EC-011
EC-011
4.9 476
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-762
USB集線器
USB集線器EL-762
USB集線器
EL-762
EL-762
4.9 202
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-761
USB集線器
USB集線器EL-761
USB集線器
EL-761
EL-761
4.9 57
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-760
USB集線器
USB集線器EL-760
USB集線器
EL-760
EL-760
4.9 287
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-937
讀卡器
讀卡器EL-937
讀卡器
EL-937
EL-937
4.9 119
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
動物集線器EL-271
動物集線器
動物集線器EL-271
顏色:白色、綠色、黃色、藍色
動物集線器
EL-271
EL-271
4.9 199
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
豆子集線器EL-270
豆子集線器
豆子集線器EL-270
顏色:藍色、咖啡、白色、綠色
豆子集線器
EL-270
EL-270
4.9 165
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
腳掌集線器EL-269
腳掌集線器
腳掌集線器EL-269
顏色:藍白、粉白、黑白
腳掌集線器
EL-269
EL-269
4.9 80
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
飛機集線器EL-268
飛機集線器
飛機集線器EL-268
顏色:藍色、黑色、白色
飛機集線器
EL-268
EL-268
4.9 20
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
動物集線器EL-267
動物集線器
動物集線器EL-267
顏色:白色、綠色、黃色、藍色、紅色
動物集線器
EL-267
EL-267
4.9 146
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
衣服集線器EL-266
衣服集線器
衣服集線器EL-266
顏色:藍色、粉紅、白色、黑色
衣服集線器
EL-266
EL-266
4.9 404
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
花形集線器EL-265
花形集線器
花形集線器EL-265
顏色:白色
花形集線器
EL-265
EL-265
4.9 348
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
三角集線器EL-259
三角集線器
三角集線器EL-259
顏色:銀色、綠色、藍色、黑色、紅色
三角集線器
EL-259
EL-259
4.9 166
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
放大鏡集線器EL-258
放大鏡集線器
放大鏡集線器EL-258
顏色:紅色、黑色、藍色、白色
放大鏡集線器
EL-258
EL-258
4.9 177
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
骨頭集線器EL-257
骨頭集線器
骨頭集線器EL-257
顏色:白色、綠色、黃色、藍色、紅色、黑色
骨頭集線器
EL-257
EL-257
4.9 165
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-742
USB集線器
USB集線器EL-742
可連續抽紙的便籤盒4個USB2.0高速端口內置藍色LED燈支持數據傳輸速率480Mbps每個端口可以提供500毫安的電流
USB集線器
EL-742
EL-742
4.9 483
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-659
讀卡器
讀卡器EL-659
讀卡器
EL-659
EL-659
4.9 126
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-658
讀卡器
讀卡器EL-658
讀卡器
EL-658
EL-658
4.9 312
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-657
讀卡器
讀卡器EL-657
讀卡器
EL-657
EL-657
4.9 298
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-656
讀卡器
讀卡器EL-656
讀卡器
EL-656
EL-656
4.9 408
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-655
讀卡器
讀卡器EL-655
讀卡器
EL-655
EL-655
4.9 83
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-654
讀卡器
讀卡器EL-654
讀卡器
EL-654
EL-654
4.9 222
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-653
讀卡器
讀卡器EL-653
讀卡器
EL-653
EL-653
4.9 443
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-652
讀卡器
讀卡器EL-652
讀卡器
EL-652
EL-652
4.9 54
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-651
讀卡器
讀卡器EL-651
讀卡器
EL-651
EL-651
4.9 452
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-648
USB集線器
USB集線器EL-648
USB集線器
EL-648
EL-648
4.9 335
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
集線手機座EL-647
集線手機座
集線手機座EL-647
集線手機座
EL-647
EL-647
4.9 30
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-646
讀卡器
讀卡器EL-646
讀卡器
EL-646
EL-646
4.9 152
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
集線器EL-645
集線器
集線器EL-645
集線器
EL-645
EL-645
4.9 16
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
花形集線器EL-643
花形集線器
花形集線器EL-643
花形集線器
EL-643
EL-643
4.9 495
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
石磨形集線器EL-642
石磨形集線器
石磨形集線器EL-642
石磨形集線器
EL-642
EL-642
4.9 345
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
方粒讀卡器EL-641
方粒讀卡器
方粒讀卡器EL-641
方粒讀卡器
EL-641
EL-641
4.9 64
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-636
USB集線器
USB集線器EL-636
USB集線器
EL-636
EL-636
4.9 282
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-634
USB集線器
USB集線器EL-634
USB集線器
EL-634
EL-634
4.9 455
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器 EL-633
USB集線器
USB集線器 EL-633
顏色:紅色、藍色、黑色、銀色小巧實用,便於攜帶。
USB集線器
EL-633
EL-633
4.9 253
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-630
USB集線器
USB集線器EL-630
USB集線器
EL-630
EL-630
4.9 438
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-629
USB集線器
USB集線器EL-629
USB集線器
EL-629
EL-629
4.9 35
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
幻彩鐘USB集線器EL-627
幻彩鐘USB集線器
幻彩鐘USB集線器EL-627
幻彩鐘USB集線器
EL-627
EL-627
4.9 263
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-628
USB集線器
USB集線器EL-628
USB集線器
EL-628
EL-628
4.9 83
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
飛機USB集線器EL-625
飛機USB集線器
飛機USB集線器EL-625
飛機USB集線器
EL-625
EL-625
4.9 429
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
上班族USB集線器EL-624
上班族USB集線器
上班族USB集線器EL-624
上班族USB集線器
EL-624
EL-624
4.9 110
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器 EL-623
USB集線器
USB集線器 EL-623
USB集線器
EL-623
EL-623
4.9 239
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
十字USB集線器EL-622
十字USB集線器
十字USB集線器EL-622
十字USB集線器
EL-622
EL-622
4.9 105
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB集線器EL-621
USB集線器
USB集線器EL-621
USB集線器
EL-621
EL-621
4.9 266
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
手機座連集線器EL-619
手機座連集線器
手機座連集線器EL-619
手機座連集線器
EL-619
EL-619
4.9 339
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
汽車型讀卡器EL-618
汽車型讀卡器
汽車型讀卡器EL-618
汽車型讀卡器
EL-618
EL-618
4.9 159
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB 集線器EL-609
USB 集線器
USB 集線器EL-609
USB 集線器
EL-609
EL-609
4.9 248
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB 集線器EL-608
USB 集線器
USB 集線器EL-608
USB 集線器
EL-608
EL-608
4.9 455
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
人形USB 集線器EL-606
人形USB 集線器
人形USB 集線器EL-606
人形USB 集線器
EL-606
EL-606
4.9 461
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-605
讀卡器
讀卡器EL-605
讀卡器
EL-605
EL-605
4.9 45
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-604
讀卡器
讀卡器EL-604
讀卡器
EL-604
EL-604
4.9 363
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-603
讀卡器
讀卡器EL-603
讀卡器
EL-603
EL-603
4.9 43
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-602
讀卡器
讀卡器EL-602
讀卡器
EL-602
EL-602
4.9 257
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
讀卡器EL-601
讀卡器
讀卡器EL-601
讀卡器
EL-601
EL-601
4.9 305
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
IGPGIFT
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過15000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
IGP sales@igp.com.tw
IGP 0800-28-1234
IGP 台北市信義區基隆路一段127號6樓
訂閱IGP通訊
訂閱我們的時事通訊以獲取我們的更新。我們不會向您發送跨度電子郵件。
我們的品牌: KUSDOM IGP GIFT IGP EXPRESS Redbox IGP 2020 copyright © All Rights Reserved
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close
Whatsapp查詢
0800-28-1234